O firmie

 

MITHRIL Spółka z o.o.  istnieje od 2003 roku.

Spółkę założyło jedenastu udziałowców. Firma zajmuje się hurtową sprzedażą stali nierdzewnej, a także stopów niklu i tytanu.

Od lipca 2011 roku firma mieści się w nowej siedzibie, dawnej Kuźni byłych Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego, przy ul.Siennickiej 25 w Gdańsku-Przeróbce.
Obiekt powstał w 1911 roku i jest wpisany do rejestru zabytków.

MITHRIL Spółka z o.o.

ul.Siennicka 25
80-758 Gdańsk

Sąd Rejonowy w Gdańsku,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000171102

Kapitał zakładowy: 86000,00 PLN

NIP 957-086-36-36
REGON 192945600